Văn mẫu lớp 3

Kể lại ngày đầu tiên đi học Kể lại ngày đầu tiên đi học
Bài tham khảo 1 :   Buổi sáng mùa thu bầu trời trong xanh rất đẹp.Mẹ đưa em đến trường bằng xe máy.Trên đường đi mẹ dặn dò em rất nhiều điều, khiến em vừa vui lại vừa lo sợ.Khi đến lớp,thấy cô giáo mới, bạn bè mới, mọi th[...]