Văn mẫu lớp 12

Soạn bài Rừng Xà Nu của Nguyễn Trung Thành Soạn bài Rừng Xà Nu của Nguyễn Trung Thành
( Soạn văn lớp 12) – Em hãy soạn bài Rừng xà nu của Nguyễn Trung Thành Đề bài: Em hãy soạn bài Rừng xà nu Bài làm : I. Tìm hiểu chung 1.Tác gỉa -Nguyễn Trung Thành (1932) tên [...]