Văn mẫu lớp 10

Soạn bài: Chiến thắng Mtao-Mxây Soạn bài: Chiến thắng Mtao-Mxây
Soạn bài: Chiến thắng Mtao-Mxây I. Kiến thức cơ bản Câu 1: Về khái niệm sử thi Sử thi là những tác phẩm tự sự dân gian có quy mô lớn, sử dụng ngôn ngữ có vần, nhịp, xây dựng những hình tượng ngh[...]
Soạn bài lời tiễn dặn Soạn bài lời tiễn dặn
Đề bài : Soạn bài lời tiễn dặn. (Trích Tiễn dặn người yêu – truyện thơ dân tộc Thái) Tiểu dẫn Lời tiễn dặn (Xống chụ xon xao) của dân tộc Thái là một trong những truyện thơ nổi tiếng trong kho tàng truyện thơ c&a[...]