Văn mẫu lớp 9

Tóm tắt Truyện Kiều của Nguyễn Du Tóm tắt Truyện Kiều của Nguyễn Du
( Nhungbaivanhay.com) – Em hãy tóm tắt Truyện Kiều Nguyễn Du ( Bài làm của học sinh giỏi cấp hai trường Ngô Gia Tự) BÀI LÀM : Nguyễn Du tên hiệu là Thanh Hiên, quê ở xã Nghi Xuân Hà Tĩnh. Nguyễn Du là một trong những đại thi hào tiêu biểu bậc nhất của nền văn thơ Việt nam. Tác phẩm Truyện Kiều của N[...]